Lämmönvaihtimien pesut ylläpitää niiden toimintatehoa

Lämmönvaihtimet tarvitsevat huoltoa kuten muutkin laitteet. Valitettavan usein vain korkealla olevat lämmönvaihtimet eivät puhdistustarpeita kartoitettaessa satu silmään ja niiden huoltotarpeet laiminlyödään jopa vuosiksi. Lämmönvaihtimen kerätessä pintaansa likakerroksen, vaihtimen lämmitys- tai jäähdytysteho heikkenee huomattavasti ja energiankulutus kasvaa. Pitämällä vaihdin puhtaana on mahdollista vaikuttaa suoraan myös energiankulutukseen, joten puhdas vaihdin tuottaa kustannussäästöjä välittömästi.

Monien muiden erikoispuhdistuspalveluiden lisäksi teemme lämmönvaihtimien pesuja. Puhdistamme kaikenlaiset lämmönvaihtimet, teollisuuden kylmäkentistä sisätiloissa sijaitseviin ilmavesilämmittimiin asti. Monien muiden erikoispuhdistusten tavoin, pitkä kokemuksemme myös lämmönvaihtimien pesuista varmistaa, että työt suoritetaan huolellisesti ja turvallisesti kohteessa kuin kohteessa.