Pesukoneiden ja -nesteiden säännöllinen puhdistus säästää ympäristöä ja rahaa

Kappaleiden työstöprosessissa yksi välttämätön vaihe on työstetyn kappaleen koneellinen pesu. Tämä tuottaa huomattavia kuluja teollisuudessa, esimerkiksi pesuaineiden ja pesunesteiden uusimisen vuoksi. Pesunesteet rasittavat myös ympäristöä, sillä nesteiden hävitys joudutaan usein toteuttamaan pesunesteen ollessa edelleen täysin toimintakuntoista.

Tämän vuoksi tarjoamme palvelua, jossa pesuneste puhdistetaan ja palautetaan jälleen käyttökelpoiseksi. Pesunesteiden puhdistuksessa poistetaan nesteeseen liuenneet epäpuhtaudet ja kiintoaineet. Samalla pesemme pesukoneen sisäosat, jolloin koneen käyttöikä pitenee ja kappaleiden koneellinen pesuaika lyhenee.

Pesunesteiden puhdistaminen on ryhtiliike ympäristön puolesta

Pesunesteet joudutaan usein hävittämään ongelmajätteenä siihen liuenneiden epäpuhtauksien takia. Toimintakuntoisten pesunesteiden puhdistaminen ja uudelleenkäyttö vähentää jätteen määrää merkittävästi ja tästä kiitää myös luonto!

TEIJO-pesukoneiden merkkihuolto

Kuten kaikki laitteet, myös pesukoneet tarvitsevat säännöllistä huoltoa jotta koneen käyttöikä pystytään pitämään maksimaalisena. Pesukoneen käytöstä riippuen huoltoväli on aina yksilöllinen.

Olemme erikoistuneet TEIJO pesukoneiden huoltoon ja kunnossapitoon. Yhteistyössä valmistajan kanssa tarjoamme pesunesteiden puhdistuksen yhteydessä myös pesukoneiden huoltoa ja kunnossapitoa. Pesunesteiden puhdistuksen jälkeen puhdistamme pesukoneen sisäosat ja muut toiminnan kannalta oleelliset osat. Tämän jälkeen puhdistettu pesuneste palautetaan valmiiksi lämpimänä pesukoneeseen, käyttövalmiina.

Etenkin ennakoiva kunnossapito on tärkeää, jotta laitteen toimivuus säilyy luotettavana eikä tuotantoprosessi katkea pesukoneen yllättävän hajoamisen vuoksi. Tuomme mukanamme yleisimmät kulutusosat, jotta tarvittavia osavaihtoja pystytään tekemään jo ylläpitohuollon yhteydessä.