Työstökoneiden säännöllinen puhdistus tehostaa toimintaanne

Työstökoneiden puhdistus auttaa pienentämään kuluja

Työstökoneiden puhdistus on ympäristöystävällinen ja vastuullinen ratkaisu, jolla voi säästää lisäksi kuluja jopa 50 prosenttia nesteiden hävitykseen verrattuna.

Käyttämällä palveluamme koneen seisakkiaika lyhenee jopa pariin tuntiin työstönesteiden ja säiliön puhdistuksessa.

Puhdistettu työstöneste on turvallinen käyttää

Erottelemme työstönesteistä vierasöljyt ja työstöjätteet paikan päällä. Menetelmällä pystytään erottamaan nesteestä myös hyvin pienet, jopa vain 2 mikrometrin kokoiset partikkelit, jotka nesteeseen sekoittuneina kuluttavat sekä teriä että työstettävää kappaletta turhaan. Puhdistuksen ansiosta nesteen käyttöikä pitenee, ja neste on työturvallista myös koneen käyttäjälle. Samalla työstönesteen pitoisuudet säilyvät ja voitelu- ja jäähdytysominaisuudet pysyvät hyvinä.

Työstönesteet voidaan puhdistaa myös koneen käytön aikana

Käsittelyn jälkeen nesteet siirretään välittömästi takaisin koneeseen. Menetelmä soveltuu kaikille työstönesteille.

Tarvittaessa nestettä pystytään puhdistamaan myös koneen käytön aikana, joten menetelmä soveltuu myös tuotannon aikaiseen puhdistukseen.

Säännöllisen työstönesteen puhdistuksen edut

Työstönesteen puhdistaminen moninkertaistaa käyttöiän

TYÖSTÖNESTE

  • Käyttöikä moninkertaistuu
  • Kulutus vähenee
  • Ominaisuudet säilyvät
Työstönesteen puhdistaminen on myös koneen käytön kannalta kannattavaa

KONEEN TOIMINTA

  • Seisonta-ajat lyhenevät
  • Konerikot vähenevät
  • Työkalujen käyttöikä pitenee
Työstönesteen puhdistaminen on myös ympäristöteko

ONGELMAJÄTE

  • Ongelmajätettä syntyy enää 2-5% entisestä.
  • Nesteiden käyttöikä maksimoidaan