Työstönesteiden säännöllinen puhdistus tehostaa toimintaanne

Työstönesteiden puhdistus on ympäristöystävällinen ja vastuullinen ratkaisu, jolla voi säästää lisäksi kuluja jopa 50 prosenttia nesteiden hävitykseen verrattuna. Käyttämällä palveluamme koneen seisakkiaika lyhenee jopa pariin tuntiin työstönesteiden ja säiliön puhdistuksessa.

Erottelemme työstönesteistä vierasöljyt ja työstöjätteet paikan päällä. Menetelmällä pystytään erottamaan nesteestä myös hyvin pienet partikkelit 2 mikroniin asti, jotka nesteeseen sekoittuneena kuluttavat sekä teriä että työstettävää kappaletta turhaan. Puhdistamalla nesteen käyttöikää saadaan pidennettyä huomattavasti ja neste on työturvallista myös koneen käyttäjälle. Puhdistuksen ansiosta pitoisuudet säilyvät ja voitelu- ja jäähdytysominaisuudet pysyvät hyvänä.

Käsittelyn jälkeen nesteet siirretään välittömästi takaisin koneeseen. Menetelmä soveltuu kaikille työstönesteille. Tarvittaessa nestettä pystytään puhdistamaan myös koneen käytön aikana, joten menetelmä soveltuu myös tuotannon aikaiseen puhdistukseen.

Säännöllisen työstönestepuhdistuksen edut

Työstönesteen puhdistaminen moninkertaistaa käyttöiän

TYÖSTÖNESTE

  • Käyttöikä moninkertaistuu
  • Kulutus vähenee
  • Ominaisuudet säilyvät
Työstönesteen puhdistaminen on myös koneen käytön kannalta kannattavaa

KONEEN TOIMINTA

  • Seisonta-ajat lyhenevät
  • Konerikot vähenevät
  • Työkalujen käyttöikä pitenee
Työstönesteen puhdistaminen on myös ympäristöteko

ONGELMAJÄTE

  • Ongelmajätettä syntyy enää 2-5% entisestä.
  • Nesteiden käyttöikä maksimoidaan